SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý ngày giờ công làm việc!

Số văn bản:

Ngày ban hành: 7/24/2017 2:37:40 AM

Ngày có hiệu lực: 7/24/2017 2:37:40 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

cv.doc

Scroll To Top