SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Tin buồn

Số văn bản:

Ngày ban hành: 11/4/2019 10:31:09 AM

Ngày có hiệu lực: 11/4/2019 10:31:09 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

TIN BUỒN.doc

Scroll To Top