SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Tin Buồn

Số văn bản:

Ngày ban hành: 11/10/2019 8:54:29 AM

Ngày có hiệu lực: 11/10/2019 8:54:29 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

TIN BUỒN.doc

Scroll To Top