SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Triển khai danh mục thủ tuch hành chính lĩnh vực y tế

Số văn bản:

Ngày ban hành: 11/13/2019 9:15:38 AM

Ngày có hiệu lực: 11/13/2019 9:15:38 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

Cai cach thu tuc hanh chinh.doc PHỤ LỤC.doc

Scroll To Top