SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Triển khai thực hiện sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai

Số văn bản:

Ngày ban hành: 6/19/2019 10:38:04 AM

Ngày có hiệu lực: 6/19/2019 10:38:04 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

S19061911500.pdf

Scroll To Top