SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

V/v chuẩn hóa danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ y tế và kết xuất dự liệu KCB BHYT

Số văn bản:

Ngày ban hành: 12/25/2015 9:59:10 AM

Ngày có hiệu lực: 12/25/2015 9:59:10 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

chuandulieubhyt.doc

Scroll To Top