SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

V/v “ Khám sàng lọc dị tật cơ xương khớp và các di chứng sẹo bỏng miễn phí cho trẻ em và học sinh

Số văn bản:

Ngày ban hành: 4/27/2017 2:36:50 AM

Ngày có hiệu lực: 4/27/2017 2:36:50 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

thong bao cơ xương khớp.doc 05.doc

Scroll To Top