SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

V/v khen thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn

Số văn bản:

Ngày ban hành: 3/10/2017 6:43:17 AM

Ngày có hiệu lực: 3/10/2017 6:43:17 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

14.doc

Scroll To Top