SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

V/v: “Tăng cường công tác tiêm chủng dịch vụ và hoàn thành hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng”

Số văn bản:

Ngày ban hành: 3/26/2015 10:52:58 AM

Ngày có hiệu lực: 3/26/2015 10:52:58 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

CV tang cuong cong ...ều kiện TC.doc

Scroll To Top