SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội năm 2019

Số văn bản:

Ngày ban hành: 3/21/2019 2:50:06 PM

Ngày có hiệu lực: 3/21/2019 2:50:06 PM

Ngày hết hạn:


Tải về:

Doc1.doc

Scroll To Top