SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Số văn bản:

Ngày ban hành: 8/30/2018 9:10:50 AM

Ngày có hiệu lực: 8/30/2018 9:10:50 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

Cong van ATGT 02.9.docx

Scroll To Top