SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Kế hoạch khám sức khỏe cho nhân dân thôn Lâm Bô, xã Phúc Thọ

Kế hoạch khám sức khỏe

cho nhân dân thôn Lâm Bô, xã Phúc Thọ

Thực hiện kế hướng dẫn số 47/KH-BCĐ, ngày 25 tháng 02 năm 2019 của BCĐ tháng thanh niên Huyện Lâm Hà về việc triển khai hoạt động tháng thanh niên năm 2019 và " Kế hoạch hoạt động Tháng Thanh Niên của TTYT Huyện Lâm Hà".

           Trên cơ sở đó, Chị đoàn TTYT Lâm Hà phối hợp với Chi hội Thầy thuốc trẻ xây dựng kế hoạch khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho cộng đồng dân cư tại thôn Lâm Bô, Xã Phúc Thọ, dươi đây là một số hình ảnh của hoạt động:

 

 


Nguồn tin :


Scroll To Top