SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh tại thôn Tân Lập, xã Đan Phượng

KẾ HOẠCH

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh

tại thôn Tân Lập, xã Đan Phượng

    Thực hiện kế hoạch số 05-KH/UBH ngày 18/05/2022 của Ủy ban Hội huyện Lâm Hà về việc Tổ chức Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022.

          Chi đoàn Trung tâm Y tế phối hợp với Chi hội thầy thuốc trẻ xây dựng kế hoạch khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh cho Đoàn viên thanh thiếu nhi, gia đình chính sách, gia đình ĐBDTTS, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tân Lập, xã Đan Phượng.

         Sau đây là một số hoạt động của Chi đoàn Trung tâm Y tế phối hợp với Chi hội thầy thuốc trẻ:

Nguồn tin :


Scroll To Top